O násNovinkyKontaktyProduktyRF technologieTyflotechnikaEMCSchaffner

 

 
Otevření prodejní kanceláře PAR 3.5.2008
Dne 3.5.2008 jsme otevřeli prodejní kancelář PAR v centru Prahy. Najdete nás na adrese Senovážné náměstí 5,
zadní budova, 1.patro, 110 00 Praha 1. Jsme pro Vás k dispozici od 9:00 do 16:00 (po telefonické domluvě je možné sjednat si schůzku i mimo uvedený časový interval).

Rozšíření sortimentu odrušovacích prostředků 26.9.2007
Společnost SCHAFFNER AG omezila vyráběný sortiment odrušovacích průchodkových kondenzátorů a filtrů. Vzhledem k tomu, že průchodkový filtr a průchodkový kondenzátor jsou velmi důležité součástky pro odrušení v kmitočtových oblastech stovek MHz a jednotek GHz, v nichž v posledních letech rušení prudce narůstá (především díky rozšíření mobilních telefonů), tak jsme považovali za nutné doplnit tento sortiment. Navázali jsme proto kontakt s anglickou firmou MPE, která vyrábí součástky v přesně stejných typových řadách a se stejnými mechanickými rozměry. Nejde přitom o kopii součástek SCHAFFNER - naopak typová řada SCHAFFNER vychází právě
z původní osvědčené konstrukce a specifikace MPE.
V současné době nabízíme průchodkové odrušovací součástky opět v plném rozsahu tak, jak je uživatelé znali z původního neomezeného sortimentu SCHAFFNER.

K dispozici jsou 2 základní řady filtrů (Pi článek) a 2 základní řady kondenzátorů.

Klimatická odolnost všech průchodkových odrušovacích součástek MPE je – 40 °C až + 100 °C .

Součástky odpovídají normě EN 133200, resp. EN 133400.

Zájemcům zašleme na požádání podrobnější katalog všech průchodkových součástek.

Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně speciální součástky, tak výroba je řízena podle stavu objednávek,
a dodací doba se pohybuje v okolí 10 až 12 týdnů. Určité množství těchto součástek máme ale na skladě, takže jsou možné i operativní rychlé dodávky omezeného množství nejběžněji používaných typů.


Filtry s větším útlumem v oblasti 10 MHz až 2 GHz 26.9.2007
Rozšířili jsme sortiment typů filtrů, které jsou k dispozici na skladě. Zvlášť v té souvislosti upozorňujeme na filtry typu FN2102-10-06 a FN2120-40-07. Jedná se o jednostupňové filtry v přírubovém provedení, takže při montáži na stěnu chráněného prostoru lépe oddělují tento prostor na vyšších frekvencích, mají tedy lepší útlumové vlastnosti v oblasti 10 MHz až 2 GHz než je obvyklé u standardního rozvaděčového provedení filtrů. Tato vlastnost je zvlášť důležitá pro zamezení rušení způsobeného mobilními telefony.

Typ FN2102-10-06 je CL článek s jedním kondenzátorem Cx (0,1 mikrofarad), dvěma Cy (3,3 nF), proudově kompenzovanou indukčností 0,14 mH a s indukčností na I jádru (9,8 mikrohenry) v pracovním vodiči.

Typ FN2120-40-07 je Pi článek se dvěma kondenzátory Cx (0,47 mikrofaradu), dvěma Cy (10 nF) a s proudově kompenzovanou indukčností 0,5 mH.Nové jednofázové filtry SCHAFFNER 26.9.2007
Firma SCHAFFNER uvedla do výroby 2 nové typy jednofázových filtrů FN2030 a FN2090 s vysokým vloženým útlumem pro rušivé signály.

FN2030 je jednostupňový filtr, určený především pro potlačení symetrických rušivých signálů, zatímco FN2090 je dvoustupňový a uplatní se tam, kde je potřeba potlačit jak symetrické, tak i nesymetrické rušivé signály. 

Oba nové filtry jsou navrženy pro střídavé napětí do 250 V a pro jmenovité proudy od 1 A do 30 A pro FN2030 a od 1 A do 20 A pro FN2090. Mají obdobné zapojení jako filtry starších řad FN2020 resp. FN2080, ale podstatně větší hodnoty indukčností
a kapacit Cx, a tomu také odpovídá podstatně větší útlum pro frekvence v okolí 100 kHz a nižších. 

Oba filtry mohou být dodávány i v provedení s protibleskovou ochranou. 

Nové filtry vyhovují všem bezpečnostním předpisům a splňují i direktivu RoHS (direktiva EU zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích).
   


Jste právě . návštěvník této stránky!