O násNovinkyKontaktyProduktyRF technologieTyflotechnikaEMCSchaffner

   RF technologie   
rychlá chemická analýza surovin a materiálů

Rentgenfluorescenční technologie je relativní spektrometrická analytická metoda. Využívá charakteristické záření vybuzené ve zkoumaném vzorku primárním zdrojem měkkého RTG záření (vhodný radioizotop, nebo nízkoenergetická RTG lampa). Analýzou spektra charakteristického záření vzorku, detekovaného vhodným detektorem (proporcionální detektor, polovodičový detektor) a jeho porovnáním se spektry kalibračních standardů lze kvantifikovat analytické vlastnosti zkoumaného vzorku. 

Tato metoda je vhodná například pro analýzu popelnatosti nebo sirnatosti vzorků uhlí, případně pro kvantitativní analýzu obsahu zájmového kovu v nízkoobsahových rudách. Příkladem takových přístrojů z naší produkce jsou RF popeloměry,  případně RF analyzátory obsahu Fe (nežádoucí příměs) v lupcích (v obou případech je primární zdroj záření radioizotop Pu 238 a používají proporcionální detektor), nebo RF analyzátory sirnatosti uhlí (primární zdroj záření je radioizotop Fe 55, polovodičový detektor).

      


Jste právě . návštěvník této stránky!